முழங்கால் வலி


முழங்கால் வலி

10.00 am - 8.00 pm Karaikudi

முழங்கால் வலி திடீர் காயம், அதிக பயன்பாட்டு காயம் அல்லது கீல்வாதம் போன்ற அடிப்படை நிபந்தனை காரணமாக ஏற்படலாம். சிகிச்சை பொறுத்து மாறுபடும். முழங்கால் காயம் அறிகுறிகள் வலி, வீக்கம், மற்றும் விறைப்பு அடங்கும்.

அறிகுறிகள்

    சிக்கலின் காரணத்தை பொறுத்து முழங்கால் வலி மற்றும் இருப்பு மாறுபடும். சில நேரங்களில் முழங்கால் வலி ஏற்படும் அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:

  • 1. வீக்கம் மற்றும் விறைப்பு
  • 2. பலவீனம் அல்லது உறுதியற்ற தன்மை
  • 3. சத்தம் கேட்கிறது அல்லது சத்தமிடுகிறது
  • 4. முற்றிலும் முழங்காலில் நேராக்க இயலாமை
Copyright © Kerala varma vaidhyasalai 2016.All right reserved.Created by Winzone Softech
free web counter
visitor count